FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आःव २०७७/७८ को तेस्रो तथा छुटफुट रहेको अन्य पहिलो तथा दोस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना ।

आःव २०७७/७८ को तेस्रो तथा छुटफुट रहेको अन्य पहिलो तथा दोस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना ।

कृपया सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको आ-आफ्नो पालोको दिनमा आई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री वितरण सम्बन्धि सूचना ।।

७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री वितरण सम्बन्धि सूचना ।

थप जानकारीको लागी ९८४७८३७८७२ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री बिष्णु कुमार गिरी ज्युले दशौं गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको

आर्थिक बर्ष २०७8/७9 को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

व्याक्तिगत घटनाहरुको सँख्यात्मक विवरण  ।

२०७७ बैसाख देखी चैत्र सम्म सम्पन्न भएका बिभिन्न व्याक्तिगत घटनाहरुको सँख्यात्मक विवरण  ।

Pages