FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा !!

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा !!

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा !!

करार सेवामा स्टाफ नर्स भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

स्वास्थ शाखा अन्तर्गत करार सेवामा स्टाफ नर्स भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना !!

थप जानकारीको लागी मोवाईल नं 9857833980 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा !!

प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा !!

प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा !!

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा ।

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा ।

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा ।

सवारी साधन हरुले दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

गौमुखी गाउँपालीका क्षेत्र बाट सञ्चालन हुने सवारी साधन हरुले दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Pages