FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समिक्षा कार्यक्रम ०७८/७९ को प्रतिबेदन ७९/८० 08/24/2022 - 16:14 PDF icon 4.2.4 प्रतिबेदन समिक्षा कार्यक्रम ०७८७९.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ ७८/७९ 06/25/2022 - 00:00 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८.pdf
गौमुखी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको अवस्था । ७८/७९ 02/05/2022 - 00:00 PDF icon गौमुखी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको अवस्था ।.pdf
covid 19 बाट प्रभावित अति बिपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण हुने लाभग्राहिहरुको बिबरण ७८/७९ 01/11/2022 - 11:36 PDF icon covid 19 बाट प्रभावित अति बिपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण हुने लाभग्राहिहरुको बिबरण.pdf
सूचना तथा प्रबिधि अधिकृतको काम,कर्तव्य तथा अधिकार ७८/७९ 07/26/2021 - 17:15 PDF icon 2.2.2 IT-Officer-Recruitment-Letter.pdf
रोजगार संयोजकको काम,कर्तव्य तथा अधिकार ७८/७९ 07/25/2021 - 17:15 PDF icon 2.2.2 pmep bibaran.pdf
कानुन अधिकृतको काम,कर्तव्य तथा अधिकार ७८/७९ 07/22/2021 - 17:15 PDF icon 2.2.2 kanun.pdf
गौमुखी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको अवस्था । ७७/७८ 05/02/2021 - 00:00 PDF icon गौमुखी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणको अवस्था ।.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत पदको कार्य विवरण ७७/७८ 03/22/2021 - 00:00 PDF icon ITO TOR.pdf
गौमुखी गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र ( Profile ) ७४/७५ 08/30/2018 - 16:36 PDF icon Profile