FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

 1. गौमुखी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन

  गौमुखी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन

 2. विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 3. आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

  आकस्मिक बाली संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

 4. कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

  कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि

 5. क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

  क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

 6. नदि तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

  नदि तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धि कार्यविधि २०७५