FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७८/७९ को तेस्रो चौमासिक विवरण ७८/७९ Thursday, July 14, 2022 - 16:14 PDF icon तेस्रो चौमासिक आर्थिक विवरण.pdf
आ व २०७८/७९ को दोस्रो चौमासिक विवरण ७८/७९ Sunday, March 13, 2022 - 16:32 PDF icon दोस्रो चौमासिक आर्थिक विवरण.pdf
आ.व २०७८/७९ को दोस्रो चौमासिकको खर्चको फाँटबारी पठाईएको सम्बन्धमा । ७८/७९ Tuesday, February 22, 2022 - 13:43 PDF icon खर्चको विवरण पठाईएको बारेमा.pdf
आ व २०७७/०७८ को पहिलो चौमासीकको आय व्यय विवरण ७७/७८ Thursday, November 18, 2021 - 00:00 PDF icon 1st quarter report.pdf
आ व २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक विवरण ७८/७९ Monday, November 15, 2021 - 16:21 PDF icon पहिलो चौमासिक आर्थिक विवरण.pdf
आ व २०७७/०७८ को तेस्रो चौमासीकको आय व्यय विवरण ७७/७८ Friday, July 16, 2021 - 00:00 PDF icon 3rd quarter.pdf
आ व २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासीकको आय व्यय विवरण ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 00:00 PDF icon 2nd quarter.pdf