FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।
थप जानकारिको लागी मोवाईल नं ९८६७२९९६८२ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: