FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण ७९/८० Wednesday, March 1, 2023 - 15:13 PDF icon complete file for upload sasu 2nd installment 2079.80.pdf
वार्ड नं ७ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:55 PDF icon 7.pdf
वार्ड नं ५ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:50 PDF icon 5.pdf
वार्ड नं ३ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:48 PDF icon 3.pdf
वार्ड नं ४ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:48 PDF icon 4.pdf
वार्ड नं २ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:47 PDF icon 2.pdf
वार्ड नं १ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण । ७८/७९ Friday, May 27, 2022 - 16:43 PDF icon 1.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी। ७८/७९ Tuesday, February 1, 2022 - 13:44 PDF icon SA SSU SUCHANA.pdf
२०७७ बैसाख देखी चैत्र सम्मका बिभिन्न व्याक्तिगत घटनाहरुको सँख्यात्मक विवरण । ७७/७८ Wednesday, June 9, 2021 - 14:07
आ.बा २०७६/०७७ को पहिलो तथा दोस्रो चौमासिकमा गरीएको लगतकट्टाको विवरण । ७६/७७ Thursday, May 28, 2020 - 13:36 PDF icon लगतकट्टाको विवरण.pdf

Pages