FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालको तह छनोट गर्नुहोस विद्यालय प्रकार छनोट प्र.अ. को नाम प्र.अ. को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल विद्यालयको EMIS ID विद्यालयको ठेगाना स्थापना भएको मिति
गौमुखी माद्यामिक विद्यालय माध्यामिक माधवराज पोख्रेल 9847854755 gaumukhimavi046@gmail.com 520250001 गौमुखी 5 खुङ 2046
श्री अर्खा मा.वि. माध्यामिक लिलु प्रसाद पौडेल 9847928684 गौमुखी 1 अर्खा
श्री खरा मा.वि. माध्यामिक यूग बहादुर के.सी. 9847860485 गौमुखी 3 रवजारा
श्री महेन्द्र मा.वि. माध्यामिक रामकृष्ण पुरी 9844960633 गौमुखी 4 पुजा
श्री भृकुटी मा.वि. माध्यामिक गुञ्जमान पुन 9847826746 bhrikutimavi2033@gmail.com गौमुखी 6 लिवाङ
अमृत जिवन मा.वि माध्यामिक रामचन्द्र गिरी 9847867052 sample@sample.com गौमुखी 7 नारीकोट *************
श्री जनसहयोगी मा.वि माध्यामिक अमृत के.सी. 9857029316 sample@sample.com गौमुखी 5 खुङ *************
श्री नेरा आ.वि नेटा आधारभूत प्रकाश चन्द 9860104080 sample@sample.com गौमुखी 3 रवजारा *************
श्री ज्ञानोदय आ.वि आधारभूत नोज बहादुर बुढा 9845867130 sample@sample.com गौमुखी 3 रवजारा *************
श्री जनज्योती आ.वि आधारभूत हरी न्यौपाने 9847856299 sample@sample.com गौमुखी 4 पुजा *************

Pages