FAQs Complain Problems

१ नं वडा (अर्खा-१)

जम्मा जनसंख्या : २,६१०

     पुरूष : १,२४३

     महिला : १,३६९

Population: 
2610
Ward Contact Number: 
9867788501

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य