FAQs Complain Problems

समाचार

व्याक्तिगत घटना दर्ता तथा नबिकरण  ।

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
पञ्जीकरण शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा तथा गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नियमअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

वडा कार्यालयको सिफारीस तथा  आवश्यक अन्य कागजातहरु ।