FAQs Complain Problems

समाचार

मतदाता नामावली दर्ता शिबिर सम्बन्धी सूचना ।

मतदाता नामावली दर्ता शिबिरको वडागत क्रम सम्बन्धी सूचना ।

कृपया आ-आफ्नो पालोमा आई नाम दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ ।

थप जानकारीको लागी, निर्वाचन फोकल व्याक्तीलाई ९८४७९०१२८२ मा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: