FAQs Complain Problems

समाचार

गैर सरकारी संस्था दर्ता तथा नविकरण

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियम बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन
२) संस्थाको विधान एक प्रति
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५) कार्यसमिति गठन निर्णयको प्रतिलिपी

नविकरणको लागी:

१) संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन
२) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
३) कर चुक्तासहितको निवेदन