FAQs Complain Problems

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो,कृपया सल्लाह सुझाब राख्नुहोला ।

राम्रो ।
37% (7 votes)
सन्तोषजनक ।
21% (4 votes)
ठिकै ।
0% (0 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
42% (8 votes)
Total votes: 19