FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक बर्ष २०७8/७9 को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो,कृपया सल्लाह सुझाब राख्नुहोला ।

धेरै राम्रो ।
0% (0 votes)
राम्रो ।
0% (0 votes)
सन्तोषजनक ।
0% (0 votes)
सुधार गर्नुपर्ने देखियो ।
100% (6 votes)
Total votes: 6